Tõlkimine on pealtnäha mõnus tubane töö. Tegelikult on see ränk võitlus sõnadega. Juba eelmine, üsna lühike lausejupp on kahemõtteline: 1) sõnade vastu; 2) sõnade abil. Mis siis veel pikkadest ja keerukatest liitlausetest rääkida!


Tõlkimine ei ole homöopaatia, kus sama ravitakse samaga. Sõnade vastu ei saa võidelda sõnade abil! Tuleb osata näha nende sisse ja taha, tajuda erinevate ainevaldkondade mõistete süsteeme ja struktuure ning erinevaid tekstide koostamise tavasid vähemalt kahes keeles ja kultuuris. Kes soovib vabakutselise tõlkijana ellu jääda Eesti-suguses väikeriigis, sellel võiks keeli tagataskus varuks olla rohkem kui kaks ja valdkondi rohkem kui üks.


Ma olen tõlkimisega tegelnud üle kümne aasta. Olen teinud põhiliselt järgmisi töid:

  • soome-eesti kirjalik tõlge
  • eesti-soome kirjalik tõlge
  • vene-eesti kirjalik tõlge
  • ungari-eesti kirjalik tõlge
  • inglise-eesti kirjalik tõlge
  • eestikeelsete tekstide keeleline toimetamine ja korrektuur


Aga päris sageli on tulnud tõlkida isegi ühest võõrkeelest teise:

  • inglise-soome kirjalik tõlge
  • vene-soome kirjalik tõlge
Sander Liivak

Minu ametivennad tegutsesid Eestis juba ammu enne interneti ja infoühiskonna tulekut.

Uudis 1934. aasta Postimehest
(5. juuni, lk 7)

Reklaam 1937. aasta Päevalehest
(22. mai, lk 10)

Allikas: digiteeritud Eesti ajalehed